Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

salt

Bản dịch

muối

I
have
salt
and
water
.

Tôi có muối và nước.

Có 21 lời bình

We
have
salt
.

Chúng tôi có muối.

Có 16 lời bình

He
eats
salt
.

Anh ấy ăn muối.

Có 17 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu