Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sad

Bản dịch

buồn

It
is
sad
for
us
.

Thật đáng buồn cho chúng tôi.

Có 3 lời bình

Today
is
a
sad
day
.

Hôm nay là một ngày buồn.

Có 24 lời bình

How
sad
is
he
?

Anh ấy buồn như thế nào?

Có 35 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu