Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

run

Bản dịch

chạy, chạy bộ

The
cats
run
.

Những con mèo chạy.

Có 16 lời bình

We
run
.

Chúng tôi chạy.

Có 36 lời bình

I
run
.

Tôi chạy.

Có 29 lời bình

Tất cả thể động từ của run

ngôihiện tạiquá khứ
Irunran
he/she/itrunsran
you/we/theyrunran

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu