Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

root

Bản dịch

rễ, cội nguồn, gốc

We
also
eat
the
root
.

Chúng tôi cũng ăn cái rễ.

Có 7 lời bình

A
root

Một cái rễ

Có 5 lời bình

We
make
a
soup
with
the
roots
.

Chúng tôi nấu súp với những cái rễ.

Có 11 lời bình

Tất cả thể động từ của root

ngôihiện tạiquá khứ
Irootrooted
he/she/itrootsrooted
you/we/theyrootrooted

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu