Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

role

Bản dịch

vai trò

He
played
an
important
role
on
the
committee
.

Anh ta đã đóng một vai trò quan trọng trong uỷ ban .

Có 2 lời bình

I
have
the
perfect
role
for
you
.

Tôi có vai trò hoàn hảo cho bạn.

Có 7 lời bình

Which
role
do
you
want
?

Bạn muốn vai diễn nào?

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu