Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

road

Bản dịch

đường, con đường, phố

The
road
goes
towards
the
square
.

Con đường đi về phía quảng trường.

Có 4 lời bình

What
is
the
name
of
the
road
?

Tên của con đường là gì?

Có 12 lời bình

The
road

Con đường

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu