Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

rivers

Bản dịch

các con sông, sông (plural)

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu