Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

river

Bản dịch

sông, dòng sông

The
teacher
told
us
not
to
swim
in
the
river
.

Giáo viên đã nói chúng tôi không được bơi ở sông.

Có 3 lời bình

I
walk
along
the
river
every
morning
.

Tôi đi dọc theo dòng sông mỗi buổi sáng.

Có 4 lời bình

This
river
's
water
is
very
clean
.

Nước của dòng sông này thì rất sạch.

Có 3 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu