Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

risk

Bản dịch

rủi ro

The
risk
is
too
big
.

Rủi ro là quá lớn.

Có 7 lời bình

This
treatment
has
no
risks
.

Phương pháp điều trị này không có rủi ro.

Có 4 lời bình

I
know
the
risks
.

Tôi biết những rủi ro.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu