Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

rich

Bản dịch

giàu, giàu có

Do
you
want
to
be
rich
?

Bạn có muốn trở thành giàu có không?

Có 4 lời bình

Where
do
the
rich
families
live
?

Những gia đình giàu có sống ở đâu?

Có 6 lời bình

This
country
is
rich
in
oil
.

Quốc gia này giàu về dầu hỏa.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu