Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

return

Bản dịch

trở về, trở lại, quay lại

I
return
to
France
.

Tôi trở về nước Pháp.

Có 18 lời bình

I
return
.

Tôi trở lại.

Có 29 lời bình

I
know
that
he
will
never
return
.

Tôi biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ trở lại.

Có 1 lời bình

Tất cả thể động từ của return

ngôihiện tạiquá khứ
Ireturnreturned
he/she/itreturnsreturned
you/we/theyreturnreturned

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu