Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

rest

Bản dịch

nghỉ, nghỉ ngơi, số còn lại

We
rest
in
the
afternoon
.

Chúng tôi nghỉ ngơi vào buổi chiều.

Có 12 lời bình

We
rest
at
night
.

Chúng tôi nghỉ vào buổi tối.

Có 11 lời bình

I
rest
.

Tôi nghỉ ngơi.

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu