Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

reserve

Bản dịch

Đặt, đặt trước

Please
reserve
your
place
as
soon
as
possible
.

Xin vui lòng đặt chỗ của bạn càng sớm càng tốt.

Có 1 lời bình

Reserve
a
table
for
the
afternoon
!

Đặt một bàn cho buổi chiều.

Có 4 lời bình

They
reserve
one
night
.

Họ đặt một đêm.

Có 39 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu