Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

report

Bản dịch

báo cáo, bản báo cáo

That
is
my
report
.

Đó là bản báo cáo của tôi.

Có 7 lời bình

I
write
this
report
.

Tôi viết bản báo cáo này.

Có 11 lời bình

Write
a
report
.

Viết một bản báo cáo.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu