Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

repeat

Bản dịch

lặp lại

I
want
her
to
repeat
the
answer
.

Tôi muốn cô ấy lặp lại câu trả lời.

Có 9 lời bình

Do
you
want
me
to
repeat
it
?

Bạn có muốn tôi lặp lại nó không?

Có 6 lời bình

I
want
you
to
repeat
the
question
.

Tôi muốn bạn lặp lại câu hỏi.

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu