Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

rent

Bản dịch

thuê, mướn

We
want
to
rent
it
for
a
week
.

Chúng tôi muốn thuê nó trong một tuần .

Có 7 lời bình

I
have
to
rent
a
car
.

Tôi phải thuê một chiếc xe ô tô.

Có 5 lời bình

What
do
you
want
to
rent
?

Bạn muốn thuê cái gì ?

Có 16 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu