Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

religious

Bản dịch

theo đạo, mộ đạo, (thuộc) tôn giáo

He
is
a
religious
writer
.

Anh ấy là một nhà văn mộ đạo.

Có 53 lời bình

Is
your
grandfather
religious
?

Ông bạn có theo đạo không?

Có 27 lời bình

I
am
not
religious
.

Tôi không theo đạo.

Có 73 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu