Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

region

Bản dịch

vùng, khu vực

It
is
a
region
without
water
.

Nó là một vùng không có nước.

Có 5 lời bình

The
region

Vùng

Có 19 lời bình

We
live
in
different
regions
of
England
.

Chúng tôi sống ở những vùng khác nhau của nước Anh.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu