Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

reduce

Bản dịch

giảm, làm giảm, giảm bớt

I
am
going
to
reduce
it
.

Tôi sẽ làm giảm nó.

Có 3 lời bình

This
will
reduce
its
value
.

Điều này sẽ làm giảm giá trị của nó.

Có 4 lời bình

They
will
reduce
the
load
.

Họ sẽ làm giảm gánh nặng.

Có 7 lời bình

Tất cả thể động từ của reduce

ngôihiện tạiquá khứ
Ireducereduced
he/she/itreducesreduced
you/we/theyreducereduced

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu