Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

red

Bản dịch

đỏ, màu đỏ

My
tomato
is
green
,
yours
is
red
.

Quả cà chua của tôi có màu xanh lá, của bạn có màu đỏ.

Có 14 lời bình

Her
shoes
are
red
.

Những đôi giày của cô ấy thì màu đỏ.

Có 53 lời bình

The
strawberry
is
red
.

Quả dâu tây thì màu đỏ.

Có 41 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu