Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

recover

Bản dịch

hồi phục, phục hồi, bình phục

I
am
going
to
recover
my
computer
.

Tôi sẽ lấy lại máy tính của mình.

Có 8 lời bình

I
am
going
to
recover
.

Tôi sắp bình phục.

Có 1 lời bình

They
are
going
to
recover
.

Họ sắp bình phục.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu