Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

recently

Bản dịch

gần đây, mới đây

We
walked
recently
.

Gần đây chúng tôi đã đi bộ.

Có 5 lời bình

I
recently
ate
chicken
.

Tôi đã ăn thịt gà gần đây.

Có 7 lời bình

I
saw
it
recently
.

Tôi đã thấy nó gần đây.

Có 18 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu