Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

received

Bản dịch

My
mother
has
received
the
box
.

Mẹ của tôi đã nhận được chiếc hộp.

Có 7 lời bình

I
have
received
your
letter
.

Tôi đã nhận được bức thư của bạn.

Có 6 lời bình

I
have
not
received
it
.

Tôi chưa nhận được nó.

Có 6 lời bình

Tất cả thể động từ của receive

ngôihiện tạiquá khứ
Ireceivereceived
he/she/itreceivesreceived
you/we/theyreceivereceived

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu