Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị:Tiếng Việt
Bắt đầu

really

Bản dịch

thật, thật sự, thật là

He
really
is
a
family
man
.

Anh ta thật sự là một người đàn ông của gia đình.

Có 14 lời bình

I
really
like
my
job
.

Tôi thật sự thích công việc của mình.

Có 33 lời bình

I
am
really
sorry
!

Tôi thật sự xin lỗi!

Có 33 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu