Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

reality

Bản dịch

thực tế, tính thực tế

In
reality
he
is
a
good
citizen
.

Trong thực tế ông ta là một công dân tốt .

Có 21 lời bình

Reality
is
not
always
interesting
.

Thực tại không phải lúc nào cũng thú vị .

Có 6 lời bình

In
reality
he
is
a
good
citizen
.

Trong thực tế ông ta là một công dân tốt .

Có 21 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu