Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

real

Bản dịch

thật, thật sự, đích thực

She
is
her
real
mother
.

Bà ấy là mẹ thật sự của cô ấy.

Có 17 lời bình

What
is
his
real
name
?

Tên thật của anh ấy là gì?

Có 46 lời bình

The
bear
is
not
real
!

Con gấu thì không có thật!

Có 67 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu