Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

reads

Bản dịch

He
reads
the
menu
.

Anh ấy đọc quyển thực đơn.

Có 48 lời bình

He
reads
a
book
.

Anh ấy đọc một cuốn sách.

Có 55 lời bình

She
reads
a
book
.

Cô ấy đọc một quyển sách.

Có 71 lời bình

Tất cả thể động từ của read

ngôihiện tạiquá khứ
Ireadread
he/she/itreadsread
you/we/theyreadread

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu