Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

read

Bản dịch

đọc

The
girls
read
a
newspaper
.

Những cô gái đọc một tờ báo.

Có 193 lời bình

We
read
a
newspaper
.

Chúng tôi đọc một tờ báo.

Có 160 lời bình

I
read
a
newspaper
.

Tôi đọc một tờ báo.

Có 94 lời bình

Tất cả thể động từ của read

ngôihiện tạiquá khứ
Ireadread
he/she/itreadsread
you/we/theyreadread

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu