Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

reach

Bản dịch

với tới, đi đến

We
need
to
reach
that
train
.

Chúng tôi cần đi đến chuyến tàu đó.

Có 9 lời bình

It
does
not
reach
the
roof
.

Nó không với tới mái nhà được.

Có 3 lời bình

The
child
wants
to
reach
the
table
.

Đứa trẻ muốn với tới cái bàn.

Có 4 lời bình

Tất cả thể động từ của reach

ngôihiện tạiquá khứ
Ireachreached
he/she/itreachesreached
you/we/theyreachreached

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu