Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

razor

Bản dịch

dao cạo

My
razor
is
green
.

Dao cạo của tôi có màu xanh lá.

Có 8 lời bình

The
razor
is
blue
.

Dao cạo thì màu xanh dương.

Có 29 lời bình

Where
is
my
razor
?

Dao cạo của tôi ở đâu?

Có 17 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu