Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

raise

Bản dịch

nuôi, nuôi dạy, giơ (tay)

We
raise
your
children
.

Chúng tôi nuôi dạy những đứa trẻ của bạn.

Có 16 lời bình

We
raise
our
children
.

Chúng tôi nuôi nấng con cái của mình.

Có 14 lời bình

We
raise
a
family
.

Chúng tôi nuôi một gia đình.

Có 41 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu