Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

rains

Bản dịch

It
rains
.

Trời mưa.

Có 54 lời bình

It
rains
!

Trời mưa!

Có 64 lời bình

Tất cả thể động từ của rain

ngôihiện tạiquá khứ
I--
he/she/itrains-
you/we/they--

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu