Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

rained

Bản dịch

It
rained
on
Monday
?

Trời đã mưa vào thứ hai à ?

Có 5 lời bình

It
rained
all
month
.

Trời đã mưa cả tháng.

Có 27 lời bình

Yesterday
it
rained
.

Hôm qua trời đã mưa.

Có 19 lời bình

Tất cả thể động từ của rain

ngôihiện tạiquá khứ
I--
he/she/itrains-
you/we/they--

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu