Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

rain

Bản dịch

mưa, cơn mưa

I
think
it
is
going
to
rain
today
.

Tôi nghĩ trời sẽ mưa hôm nay.

Có 2 lời bình

Tomorrow
it
is
going
to
rain
.

Ngày mai trời sẽ mưa.

Có 11 lời bình

He
asks
if
it
will
rain
.

Anh ấy hỏi nếu trời sẽ mưa.

Có 20 lời bình

Tất cả thể động từ của rain

ngôihiện tạiquá khứ
I--
he/she/itrains-
you/we/they--

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu