Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

racket

Bản dịch

vợt

I
want
a
new
tennis
racket
.

Tôi muốn một cái vợt tennis mới.

Có 13 lời bình

How
much
is
this
racket
?

Cái vợt này giá là bao nhiêu ?

Có 8 lời bình

I
want
a
new
tennis
racket
.

Tôi muốn một cái vợt tennis mới.

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu