Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

question

Bản dịch

câu hỏi, thắc mắc

Your
question
does
not
have
an
answer
.

Câu hỏi của bạn không có đáp án.

Có 163 lời bình

He
has
a
question
.

Anh ấy có một câu hỏi.

Có 55 lời bình

I
have
a
question
.

Tôi có một câu hỏi.

Có 54 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu