Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

quality

Bản dịch

chất lượng

Is
the
quality
good
?

Chất lượng có tốt không?

Có 1 lời bình

The
quality
of
the
wine
is
good
.

Chất lượng của rượu tốt.

Có 2 lời bình

The
wine
is
of
good
quality
.

Rượu có chất lượng tốt.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu