Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

puts

Bản dịch

She
puts
the
clothes
on
the
bed
.

Cô ấy đặt quần áo lên giường.

Có 7 lời bình

He
puts
it
in
the
basket
.

Anh ấy bỏ nó vào trong giỏ.

Có 30 lời bình

She
puts
on
her
clothes
.

Cô ấy mặc quần áo của mình vào.

Tất cả thể động từ của put

ngôihiện tạiquá khứ
Iputput
he/she/itputsput
you/we/theyputput

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu