Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

purple

Bản dịch

màu tím, màu tía, tía

Her
shirt
is
purple
.

Áo của cô ấy thì màu tím.

Có 59 lời bình

Your
color
is
purple
.

Màu của bạn là màu tím.

Có 88 lời bình

The
hat
is
purple
.

Cái mũ có màu tím.

Có 72 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu