Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị:Tiếng Việt
Bắt đầu

public

Bản dịch

công, công cộng, công chúng

Today
the
garden
is
open
to
the
public
.

Hôm nay khu vườn mở cửa cho công chúng.

Có 17 lời bình

The
public
bathrooms
are
here
.

Những nhà vệ sinh công cộng thì ở đây.

Có 13 lời bình

The
park
is
not
open
to
the
public
.

Công viên không mở cửa cho công chúng.

Có 45 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu