Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

promotion

Bản dịch

sự thăng tiến, sự thăng chức, sự quảng bá

Do
you
want
a
promotion
?

Bạn có muốn một sự thăng tiến không?

Có 5 lời bình

It
is
a
good
promotion
.

Nó là một sự thăng tiến tốt.

Có 5 lời bình

The
promotion

Sự quảng bá

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu