Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

program

Bản dịch

chương trình

I
hope
my
program
is
still
open
.

Tôi mong chương trình của tôi thì vẫn mở.

Có 21 lời bình

These
programs
are
for
international
students
.

Những chương trình này là cho những học sinh quốc tế.

Có 5 lời bình

I
hope
my
program
is
still
open
.

Tôi mong chương trình của tôi thì vẫn mở.

Có 21 lời bình

Tất cả thể động từ của program

ngôihiện tạiquá khứ
Iprogramprogrammed
he/she/itprogramsprogrammed
you/we/theyprogramprogrammed

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu