Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

professor

Bản dịch

giáo sư, giảng viên

My
brother
is
a
professor
.

Anh trai của tôi là một giáo sư.

Có 3 lời bình

Who
is
your
professor
?

Ai là giáo sư của bạn?

Có 4 lời bình

The
professor

Giáo sư

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu