Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

professional

Bản dịch

chuyên nghiệp, chuyên gia, nhà nghề

He
is
a
professional
.

Anh ấy là một chuyên gia.

Có 41 lời bình

Who
is
the
professional
?

Ai là chuyên gia?

Có 49 lời bình

We
are
not
professional
actors
.

Chúng tôi không phải là những diễn viên chuyên nghiệp.

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu