Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

produced

Bản dịch

That
region
has
produced
excellent
wine
.

Vùng đó đã sản xuất một loại rượu tuyệt vời.

Có 9 lời bình

They
have
produced
more
beer
this
year
.

Họ đã sản xuất nhiều bia hơn trong năm nay.

Có 12 lời bình

They
have
produced
a
different
machine
.

Họ đã sản xuất một cái máy khác.

Có 9 lời bình

Tất cả thể động từ của produce

ngôihiện tạiquá khứ
Iproduceproduced
he/she/itproducesproduced
you/we/theyproduceproduced

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu