Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

produce

Bản dịch

sản xuất, làm ra

My
parents
produce
beer
.

Cha mẹ của tôi sản xuất bia.

Có 9 lời bình

They
produce
coffee
.

Họ sản xuất cà phê.

Có 12 lời bình

They
produce
bread
.

Họ làm ra bánh mì.

Có 8 lời bình

Tất cả thể động từ của produce

ngôihiện tạiquá khứ
Iproduceproduced
he/she/itproducesproduced
you/we/theyproduceproduced

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu