Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

prize

Bản dịch

giải, giải thưởng, phần thưởng

The
prize

Giải

Có 4 lời bình

The
prize

Giải

Có 4 lời bình

My
sisters
won
the
first
prize
.

Các chị em của tôi đã giành giải nhất.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu