Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

prison

Bản dịch

tù, nhà tù

The
famous
writer
is
in
prison
.

Nhà văn nổi tiếng thì ở trong .

Có 35 lời bình

The
kitchen
is
the
center
of
the
prison
.

Nhà bếp là trung tâm của nhà tù.

Có 18 lời bình

His
brother
is
in
prison
.

Anh trai của anh ấy ở trong .

Có 43 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu