Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị:Tiếng Việt
Bắt đầu

prince

Bản dịch

hoàng tử, thái tử

We
eat
with
the
prince
.

Chúng tôi ăn với hoàng tử.

Có 1 lời bình

The
prince
eats
cheese
.

Vị hoàng tử ăn phô mai.

Có 3 lời bình

The
prince

Hoàng tử

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu