Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

previous

Bản dịch

trước

She
has
three
children
from
a
previous
marriage
.

Cô ấy có ba đứa con từ một cuộc hôn nhân trước.

Có 5 lời bình

My
previous
boyfriend
did
not
have
a
job
.

Bạn trai cũ của tôi đã không có một công việc.

Có 8 lời bình

My
previous
car
was
bigger
.

Chiếc xe hơi trước của tôi thì đã lớn hơn.

Có 20 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu